Wat is atex?

Industriële activiteiten met gevaar voor explosies hebben geleid tot hogere veiligheidseisen. Dit leidde tot verschillende richtlijnen en normen.

ATEX betekent hier hetzelfde als explosieveilig. Nauwkeuriger: ATEX is een benaming voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar. De afkorting komt uit de Franse benaming "ATmosphères EXplosibles", potentieel mogelijk ontploffende gassamenstellingen dus. De eerste is de ATEX 137 (richtlijn 1999/92/EG) welke van toepassing is op werkplekken in een potentieel explosieve omgeving. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Arbo wetgeving. De richtlijn waar in deze website naar verwezen wordt is ATEX 95 (richtlijn 94/9/EG): deze is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar heerst. Als u dus op deze site het woord ATEX bij een product ziet, betekent dat deze voldoet aan de Europese richtlijn 94/9/EG.

Noot: Atex 95 werd op 20 april 2016 vervangen door Atex 114 (2014/34/EU), Atex 137 werd ATEX 153.

Vanzelfsprekend zijn alle gecertificeerde producten voorzien van een certificaat.

Verschil tussen vaste velichting en draagbare tijdelijke verlichting.

Onze producten worden verdeeld in explosieveilig en niet explosieveilig, de laatste aangegeven door de gele zeshoek. Bovendien maken we onderscheid in vaste- en draagbare verlichting. Draagbare verlichting heeft in het certificaat portable staan en voldoet aan de eisen die daarvoor gesteld worden, zoals een antistatische behuizing en een stootvaste constructie. Onze portabele verlichting mag ook verplaatst worden als ze aan staan- dus onder spanning staan-, vaste verlichting mag (kan) niet verplaatst worden. Meer info vindt u hier.