richtlijnen en normen

kaders

richtlijnen

Atex is een afkorting voor ATmosphères EXplosibles en de benaming voor twee Europese richtlijnen: 

1. De richtlijn 1999/92/EG, ook ATEX137 genoemd, heeft betrekking op werkplekken in een potentieel explosieve omgeving en beschrijft de maatregelen die een werkgever daarom moet nemen. Eén van de zaken die beschreven wordt is de zonering: het indelen van een potentieel explosieve omgeving in gevaar gradaties: de ATEX zones. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Arbo wetgeving.

De gevaardriehoek voor de aanduiding van een explosiegevaarlijke omgeving.

 

 

2. De richtlijn 94/9/EG, ook ATEX95 genoemd,  bevat voorschriften voor apparaten op plaatsen met potentieel explosiegevaar en valt onder CE-wetgeving. In Nederland is de richtlijn opgenomen in het Besluit Explosiegevaarlijk Materiaal, de (technische) eisen zijn vastgelegd in normen, zoals bijvoorbeeld in EN-IEC60079-0. Een lijst van normen die voor onze produkten van toepassing kunnen zijn vindt u hieronder. De richtlijn is op 20 april 2016 vervangen door richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114).

 

De zeshoek voor een apparaat volgens ATEX95.

 

Verder:

2002/95/EG, EU richtlijn Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS). Betreft de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur: o.a. van kwik, lood, cadmium, chroom 6, polybroom-bifenylen en polybroomdifenylethers. 

2004/108/EC, EU richtlijn met betrekking tot EMC (Electromagnetic Compatibility). Wordt: 2014/30/EU.

Normen

Hieronder volgt een beknopt overzicht van normen volgens de EN-IEC nummering die van toepassing kunnen zijn op onze produkten. Dit is dus geen volledige lijst.

EN 60079-0 Algemene eisen voor elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

EN 60079-1 Elektrisch materieel voor bij gas ontploffingsgevaar en constructiewijze met drukvast omhulsel type "d".

EN 60079-7 Elektrisch materieel voor bij gas ontploffingsgevaar en constructiewijze met verhoogde veiligheid "e".

EN60079-10 Gevarenzone indeling (deel 1: bij gasexplosiegevaar, deel 2: bij stofexplosiegevaar).

EN60079-11 Elektrisch materieel voor bij ontploffingsgevaar, intrinsieke veiligheid "i".

EN60079-14 Keuze van elektrisch materieel in explosiegevaarlijke zones.

EN60079-15 Elektrisch materieel voor bij gas ontploffingsgevaar met beschermwijze "n".

EN60079-17 Inspectie en onderhoud van elektrische installaties voor explosiegevaarlijke zones.

EN60079-18 Elektrisch materieel voor bij ontploffingsgevaar, met beschermwijze ingieten in massa "m".

EN60079-19 Reparatie en revisie van materieel voor explosiegevaarlijke zones.

EN60079-28 Norm voor bescherming bij optische straling.

EN60079-31 Bescherming van materieel tegen stofontbranding door beschermwijze "t".

EN60309 Industriële stopcontacten.

EN 60598-1 Algemene eisen aan verlichting.

EN 60598-2-4 Eisen aan draagbare/verplaatsbare verlichting.

EN 60598-2-5 Eisen aan schijnwerpers.

EN 60598-2-22 Algemene eisen aan noodverlichting.

EN 60742 Eisen aan veiligheidstransformatoren.

EN 13463 Norm voor niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

EN 50082-1 en EN 55015, EN 61000 EMC Normen m.b.t. de Electromagnetische Compatibiliteit.

 

Bovenstaande informtie is slechts een beknopte weergave. Wilt u meer weten verwijzen wij naar, bijvoorbeeld, keuringsinstanties (notified bodies) of een Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Wij kunnen u naar wens in contact brengen met zo’n Veiligheidskundige.

Disclaimer.

LET OP: Bovenstaande informatie is slechts basisinformatie voor u als uitgangspunt. Voor meer gedetailleerde en uptodate informatie, gelieve de relevante autoriteiten, juiste instanties of uw veiligheidsambtenaar te contacteren. Wij sluiten elke verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van dit document of van deze website uit.