richtlijnen en normen

richtlijnen

Atex is een afkorting voor ATmosphères EXplosibles en de benaming voor twee Europese richtlijnen: 

1. De richtlijn 1999/92/EG, ook ATEX137 genoemd, heeft betrekking op werkplekken in een potentieel explosieve omgeving en beschrijft de maatregelen die een werkgever daarom moet nemen. Eén van de zaken die beschreven wordt is de zonering: het indelen van een potentieel explosieve omgeving in gevaar gradaties: de ATEX zones. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Arbo wetgeving.

De gevaardriehoek voor de aanduiding van een explosiegevaarlijke omgeving.

 

 

2. De richtlijn 2014/34/EU, ook ATEX114 genoemd,  bevat voorschriften voor apparaten op plaatsen met potentieel explosiegevaar en valt onder CE-wetgeving. In Nederland is de richtlijn opgenomen in het Besluit Explosiegevaarlijk Materiaal, de (technische) eisen zijn vastgelegd in normen.

 

De zeshoek voor een apparaat.

 

Verder:

2002/95/EG, EU richtlijn Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS). Betreft de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur: o.a. van kwik, lood, cadmium, chroom 6, polybroom-bifenylen en polybroomdifenylethers. 

2014/30/EE, EU richtlijn met betrekking tot EMC (Electromagnetic Compatibility).

Bovenstaande informtie is slechts een beknopte weergave. Wilt u meer weten verwijzen wij naar, bijvoorbeeld, keuringsinstanties (notified bodies) of een Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Wij kunnen u naar wens in contact brengen met zo’n Veiligheidskundige.

Disclaimer.

LET OP: Bovenstaande informatie is slechts basisinformatie voor u als uitgangspunt. Voor meer gedetailleerde en uptodate informatie, gelieve de relevante autoriteiten, juiste instanties of uw veiligheidsambtenaar te contacteren. Wij sluiten elke verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van dit document of van deze website uit.