Onderhoud

Onderhoud aan explosieveilig materiaal.

Te volgen regelgeving.

Het onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd buiten het explosiegevaarlijke gebied.
Daarbij moet de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud kennis hebben van de grondbeginselen van explosiebescherming en elektriciteitsleer en hij moet toestemming hebben van de verantwoordelijke.
De te volgen norm m.b.t. onderhoud is: EN 60079-17 (in Nederland: NEN-EN-IEC 60079-17)
Eventuele reparaties gebeuren volgens EN 60079-19 (NEN-EN-IEC 60079-19)
Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden volgens EN 60079-14. (NEN-EN-IEC 60079-14)

Tot die tijd, belt u ons gerust op: 0183-309333