tijdelijke verlichting

Wat is tijdelijke verlichting?

Tijdens diverse industriële activiteiten kan het voorkomen, dat verlichting slechts tijdelijk nodig is: bij het bouwen van schepen, tijdens onderhoudsstops in de procesindustrie, gedurende de reparatie van machines, vliegtuigen, motoren enz. Betreft het een project op een locatie met een groot oppervlak, zoals tussen de installaties bij de petrochemie, is terreinverlichting, zoals lichtmasten of mobiele lichtmastwagens een goede oplossing. Is er meer lokaal licht nodig, dan is draagbare of verplaatsbare werkverlichting het meest gebruikelijke. U vindt op onze site een brede keus aan draagbare werkverlichting. Ons programma omvat lampen van klein naar groot. Zo is er een handlamp van 11W voor inspectiewerk, de grootste is een werklamp voor vlak- en ruimteverlichting in bijvoorbeeld tanks.

Let wel: we richten ons op de professionals, wij bieden oplossingen voor de industrie, niet voor de consument.

Wat zijn de eigenschappen van goede werkverlichting?

Op het moment dat de keuze valt op draagbaar, moet het aan de volgende eisen voldoen:
Stootvast: immers het moet mee kunnen op karwei, de behuizing mag niet heet worden (brandgevaar), bij breuk mag er geen gevaarlijke situatie ontstaan en mogen er geen glassplinters ontstaan.
Het uitgestraalde licht moet zo veel mogelijk op wit zonlicht lijkend en het geheel moet energiezuinig zijn.
Gebruiksgemak: licht van gewicht en compact van bouw, goed op te hangen of neer te zetten, is een belangrijk punt. Bij het vallen moet het armatuur niet beschadigen, maar de ondergrond waar het op valt ook niet.
Onderhoud moet eenvoudig uitgevoerd kunnen worden, uiteraard is ook elektrische veiligheid belangrijk.

Welke werkverlichting is geschikt?

Om u te helpen bij de keuze voor juiste werkverlichting, zijn de producten eerst ingedeeld in explosieveilige en gewone industriële verlichting.
Immers bij veel projecten voldoet gewone verlichting. Betreft het werkzaamheden in een explosiegevaarlijke zone dan vindt u bij ons ook een ruime keuze aan explosieveilig verlichting. Dit is materiaal dat gekeurd is door een onafhankelijk instituut (zgn. NOBO’s, Notified Bodies) en na goedkeuring van zowel het materiaal als het fabricageproces voorziet is van een door deze NOBO afgegeven certificaat. Dit noemen we hier het ATEX certificaat, waarover hier meer.

Voor welke spanning zijn de lampen geschikt?

Volgens de norm (NEN-EN-IEC 60598-2-4) is 250V de maximaal toelaatbare spanning. In de praktijk werkt men graag achter een scheidingstrafo of met een lagere veilige spanning.

Vaste verlichting

Onder vaste verlichting verstaan we hier industriële verlichting opgesteld om een groter vlak te verlichten en vast gemaakt aan een gebouw, aan een paal, stellage of iets dergelijks.

Wat is het onderscheid tussen vaste en werkverlichting?

Natuurlijk is er al een eenvoudig verschil in de sterkte van de constructie: onze werkverlichting is echt robuust en stootvast, geschikt voor het ruwe gebruik uit de praktijk.
En met name bij explosieveilig materiaal is het verschil belangrijk: werkverlichting met de vermelding “PORTABLE” in het ATEX certificaat zijn getest en gekeurd op robuuste bouw, zijn voorzien van een antistatische behuizing, mogen aangeschakeld opgepakt en verplaatst worden en voldoen ook aan hogere eisen t.a.v. warmte afvoer.

Wat is een scheidingstrafo?

Een in de industrie toegepaste scheidingstrafo, meestal zowel ingang als uitgang beide 230 Volt, zorgt ervoor dat er een zwevend net ontstaat. Dan zijn deze, primair en secundair genoemd, galvanisch van elkaar gescheiden en is er secundair geen aarde.

Het voordeel van scheidingstrafo’s is dat men gebruik kan blijven maken van 230 Volt en dus kan werken met bijvoorbeeld langere of dunnere kabels.

Wat is veilige spanning?

Met veilige spanning wordt bedoeld een wisselspanning tot 50 Volt, of een gelijkspanning tot 120 V. 
De wellicht verwarrende term laagspanning heeft betrekking op een spanning lager dan 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning. Deze voor verlichting veel te hoge spanning is hier uiteraard niet verder van toepassing.

Verder onderscheiden we in deze veilige spanning (ELV, extra lage spanning, de afkorting van extra low voltage) twee systemen nl. SELV (separated of safety extra low voltage) en PELV (Protected extra low voltage).
PELV circuits kunnen voorzien zijn van een derde ader verbonden met de aarde: de aansluiting heeft drie polen. SELV is los van de aarde en heeft een tweepolig circuit.

Bij de aanduiding van spanning (Volt) gebruiken wij de gebruikelijke afkorting AC voor wisselspanning en DC voor gelijkspanning.

Op onze site vindt u werkverlichting voor elke denkbare spanning:

230 Volt AC, 110 Volt AC, 110 Volt DC, 42 Volt AC, 42 Volt DC, 24 Volt AC, 24 Volt DC, 12 Volt AC, 12 Volt DC en zowel voor SELV als PELV systemen. Meer technische informatie.

Meer informatie over transformatoren

Om met een veilige spanning te kunnen werken moet men, indien ter plaatse niet een vast net met veilige spanning is voorzien, werken met een transformator. Deze transformeert de hogere spanning naar de lagere veilige spanning. Zowel de voedingsspanning, ook de primaire spanning genoemd, als de uitgangsspanning, secundair dus, is altijd een  wisselspanning.

Onze producten gaan over draagbare verlichting en we presenteren hierbij ook bijpassende draagbare transformatoren: lichte transformatoren in een solide en weersbestendige behuizing compleet met greep. De voedingsspanning is 230 Volt, de uitgangsspanning is door middel van meerdere contactdozen 24 Volt of 42 Volt. We helpen u graag bij de juiste keuze: de uitgangsspanning, het aantal contactdozen en het vermogen moeten passen bij de aan te sluiten verlichting.

Ook hier hebben we de indeling gemaakt naar transformatoren geschikt voor gebruik in explosie-gevaarlijke zones en transformatoren voor gewoon industrieel gebruik. Daaronder zijn de transfor-matoren ingedeeld op de secundaire spanning: 42 V of 24 V, eventueel 230 V bij een scheidingstrafo.

Welke merken stekkers kunnen we aanbieden?

Aan gewone industriële producten wordt standaard behoudens speciaal verzoek of andere uitzonderingsredenen vrijwel altijd PCE contactmateriaal gemonteerd: de stekkers en contactdozen. Dit materiaal is gebouwd volgens norm en daarom is een ander goed merk vanzelfsprekend mogelijk.

Bij explosieveilig materiaal ontstaat het probleem dat de diverse merken niet met elkaar compatibel: door de keuze van een beschermwijze en een daaruit voortkomende technische oplossing en bouwwijze, zijn stekkers en contrastekkers of contactdozen als een paarsgewijze oplossing: stekker en contrastekker horen bij elkaar. Wij kunnen standaard aanbieden materiaal van CEAG, ATX, Stahl en Marechal. Ook voor de keuze van het juiste materiaal  kunnen wij u adviseren, belt u ons gerust.