privacy

Nederlands:

Optilight is een leverancier van professioneel materiaal en levert niet aan particulieren.
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij gebruik van aan professionele klanten gekoppelde persoonsgegevens: voor het versturen van offertes, prijsaanvragen, bestellingen, goederen, uitvoeren van services en dergelijke.

Deze persoonsgegevens worden alleen binnen dit kader door ons gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Volgens 8.2 van onze Leveringsvoorwaarden is Optilight gerechtigd de naam van de professionele klant als referentie te gebruiken. De eventueel aan deze klant gekoppelde persoonsgegevens worden niet vermeld.

Binnen het kader van de AVG is het mogelijk om deze persoonsgegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Uw contactpersoon hiervoor is JP Minczeles.

 

English:

Optilight is a supplier of professional material and does not supply private individuals.

For the execution of our work we use personal data linked to professional customers: for sending quotations, price inquiries, orders, goods, execution of services etc.

These personal data are only used by us within this framework and will not be made available to third parties.

According to 8.2 of our Terms of Delivery, Optilight is entitled to use the name of the professional customer as a reference. Any personal data linked to this customer will not be mentioned.

Within the framework of the GDPR, it is possible to view, change or delete this personal data. If you want to make use of this, please contact us. Your contact person for this is JP Minczeles.