ATEX regelgeving

Explosie Veiligheids Document

Onze zgn. "EX"- producten voldoen reeds lang aan de eisen van ATEX 95. Dit is de Europese productrichtlijn 94/9/EG “Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen”. Inmiddels is deze richtlijn vervangen door Atex 114 (2014/34/EU).

Maar er is ook een ATEX 137. Dit is de richtlijn “Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen” (1999/92/EG) en is van toepassing op werkplekken waar mensen werken in een potentieel explosieve omgeving. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Arbo wetgeving en is dus voor werkgevers niet vrijblijvend.

Eén van de zaken, die hieruit voortvloeien is de mogelijke verplichting voor het opstellen van een Explosie Veiligheids Document. Hierin kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Wij kunnen u (laten) helpen in de ingewikkelde materie van Atex 137.
Hiertoe werken wij samen met een Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige.

Normen

Zie: Richtlijnen en normen